MKOMEGA

11 listopada 2023 wypada w sobotę, a to oznacza, że pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, jeśli dzień ustawowo wolny wypada w sobotę, która dla większości Polaków nie jest dniem pracującym, to pracownikowi przysługuje dzień wolny innego dnia.

biuro

Nowe zmiany weryfikacji plików JPK

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej. Obejmuje miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, produkcji w przemyśle i budownictwie, rynku wewnętrznego i handlu zagranicznego. Opracowanie zawiera również tablice prezentujące wybrane wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE, OECD i wybranych krajów rozwijających się.

DOWOLNY TEKST

Zmiana w przepisach dotyczących sprawozdań GUS

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej. Obejmuje miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, produkcji w przemyśle i budownictwie, rynku wewnętrznego i handlu zagranicznego. Opracowanie zawiera również tablice prezentujące wybrane wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE, OECD i wybranych krajów rozwijających się.

DOWOLNY TEKST