Dowolny tekst na wstępie i opis usług:

  • pomoc przy rejestracji firm
  • księga przychodów i rozchodów
  • księgi handlowe
  • itp…..