11 listopada 2023 wypada w sobotę, a to oznacza, że pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, jeśli dzień ustawowo wolny wypada w sobotę, która dla większości Polaków nie jest dniem pracującym, to pracownikowi przysługuje dzień wolny innego dnia.